Idioma

La prefectura de la Catalunya del Nord va comunicar dijous a Perpinyà l’estat de la delinqüència al territori, per al mes de juliol. Segons les estadístiques, el nombre de fets, de tots tipus sumats, va recular d’un 3,73% en dades comparades amb les de juliol de 2010. Aquesta comprovació s’ha de reposar en el context d’evolució apreciable de l’any passat, quan es va registrar una baixada del 5,72% en comparació amb l’any 2009. El mes passat va suposar una increment sorprenent a nivell de l’ús d’estupefaents, establerta al 146%. No obstant aquesta alça, no es tracta d’un augment sobtat del consum de droga, sinó del resultat de la multiplicació dels controls, organitzats diverses vegades, de nit, sobretot a les rondes de Perpinyà. D’aquesta manera és possible cert efecte mediàtic, a través d’una senzilla mecànica matemàtica, mentre que el 3,73% de la delinqüència anomenada “general” presenta en realitat una baixada de 5% a les zones atribuïdes a la gendarmeria, majoriàries al territori. Paral·lelament, la zona confiada a la policia, és a dir Perpinyà, va generar un resultat amb retrocés de l’1,3%.

D’altra banda, les violències en contra de les persones van caure en picat, fins assolir-27,6% a Perpinyà, i -7,6% a la resta de la Catalunya del Nord. La prefectura de Perpinyà, satisfeta d’aqueixos resultats, ha fet saber que les investigacions policials encertades, il·lustrades a través del criteri de les taxes d’elucidació, presenta una qualitat intacta a mida que passen els anys.

Comparteix