La Clau
La Catalunya del Sud haurà perdut 400.000 habitants el 2022

Les condicions econòmiques presents a Catalunya del Sud haurien de generar una tendència demogràfica a la baixa en els pròxims anys, segons una projecció comunicada el 19 de novembre per l’Institut Estatal d’Estadística Espanyol (INE). El territori, que compta 7,5 milions d’habitants, en podria perdre 400.000 d’ací el 2022, arran final d’un període que s’hauria d’iniciar el 2013. Concretament, l’INE preveu una onada de tornada al país de poblacions immigrades i la partença de ciutadans espanyols cap a l’estranger, a falta de perspectives econòmiques clares. Aquesta projecció, associada a una baixada de la natalitat, hauria de culminar en 2018, un any en què el saldo natural català hauria de ser negatiu, a falta de natalitat prou dinàmica.

Esperança de vida espanyola de 91 anys per a les dones el 2051

Per a Espanya en el seu conjunt, el futur es presenta difícilment, ja que l’INE fixa la punció demogràfica a un 10 % entre el 2012 i el 2052, o sigui 41,5 milions d’habitants, després d’una primera baixada avaluada a un 2,5% el 2022, corresponent a 45 milions. La crisi de la natalitat observada en els anys 1990 i 1990 hauria de provocar un verdader forat generacional en relació amb les dones en edat de procrear, que comportaria una nova crisi de la natalitat, a conseqüència de la primera. Es preveu una recuperació al voltant de 2030, tenint en compte el nombre de naixements actual, que s’aprofita una lleugera alça. A més a més, atès que progressa l’esperança de vida al fil dels anys, la mitjana de la durada de vida hauria d’atènyer 91 anys per a les dones i 87 anys per als homes el 2051. Segons aquesta sèrie estadística, el 2022, la població activa espanyola només representarà un 42 % del total.

Comparteix

Icona de pantalla completa