Idioma
La Clau
Descobriment mundial sobre els ados a l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona
Idioma

Un estudi desenvolupat a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona esborra determinades certeses sobre el creixement de la mainada. Aquesta observació, presentada el 13 de juny per un equip de metges, es basa en el seguiment de 1.500 individus. Revela 6 ritmes de creixement ordinaris, corresponents a adolescents que ha n crescut molt d’hora, d’hora, moderadament, tard i molt tard. Aqueix estudi que ha consistit a mesurar mainages a espais regulars valida una nova classificació mundial. El doctor Antonio Carrascosa, al capdavant d’aquesta iniciativa, posa de manifest que “cada nen creix al seu ritme i tots els casos són normals”. Una nina que coneix la pubertat als 8 anys és molt primerenca, mentre que als 12 anys es considera molt tardorenca. Entre els nins, els més primarencs tenen 10 anys i els més tardorencs en tenen 14.

Ja no hi ha adolescents “anormals”

Aqueix estudi pot canviar la manera d’abordar l’adolescència en l’àmbit dels metges i de les famílies. Elimina el concepte d’anomalia per ressaltar l’existència de diverses formes d’adolescència, ja que el desenvolupament del cos té varietats. Alguns diagnòstics mèdics i tractaments innecessaris poden desaparèixer, ja que aquest reconeixement de la diversitat dels adolescents elimina la creença que la mainada amb creixement precoç serà baixeta i que la mainada amb creixement tardorenc serà alta.

Comparteix