2′

SOCIETAT

Caça als pous domèstics il·legals nord-catalans

Ja s'han declarat 250 pous que extreuen 4 millions de m3 d'aigua

Per preservar i compartir equitativament l’aigua a les comarques de Perpinyà, l’administració actua severament. Fins al 30 de juny, la Direcció Departamental dels Territoris i del Mar (DDTM) de la prefectura de Catalunya del Nord, sòcia de l’Agència francesa per a la biodiversitat, l’Oficina estatal de la caça i de la fauna salvatge i al Sindicat mixt per a la protecció i la gestió de les capes freàtiques de la plana del Rosselló, exigeix als titulars de perforacions no domèstics de fer-se conèixer. Aqueixos habitants o institucions territorials que extreuen directament l’aigua de la capa freàtica, a fins agrícoles, industrials, turístics o ornamentals, s’han d’assenyalar si no volen considerats com contraventors i subjectes a sancions administratives. Els serveis de l’Estat a Catalunya del Nord els podran tapar els pous i aplicar conseqüències penals.

En el marc de l’actual campanya de regularització, el 10 de juny havien estat declarats més de 250 pous no domèstics a Catalunya de Nord, és a dir que extreuen més de 1000 m3 d’aigua anualment, o sigui aproximadament 4 milions de m3.