Idioma

Les eleccions municipals accidentals del Barcarès, que formen el microesdeveniment de l’estiu a la Catalunya del Nord, són ocació per a 81 veïns, entre els 4700 electors del municipis, per presentar-sa a l’aprovació democràtica. La prefectura dels Pirineus-Orientals, a Perpinyà, va registrar tres llistes, divendres a les 18h, com ja ho suggerien les informacions dels darrers dies. El principal oponent de la majoria sortint, liderada per Joëlle Ferrand des de 1999, Jean-Louis Disaro, animador d’un bloc actiu, “El ciutadà barcaresenc”. Aquesta candidatura, amb llista que du el mateix nom, és emparentat amb l’esquerra, i es fonamenta en els valors de la virtut i la transparència, després de diversos anys de dissecció de la política municipal a través d’Internet. Una altra llista, “Cap a un nou començament“, està dirigida per Véronique Pastoureau, que reinvida ser de dreta i va ser suplent, en les darreres eleccions cantonals, d’Alain Ferrand, batlle de la vila de 1995 a 1999. Aquest, que intentarà fer de relleu de la seua dona, Joelle Ferrand, és al capdavant d’una oferta anomenada “Continuem junts“, en el qual apareix la filla del matrimoni, Mathilde Ferrand, en una estratègia eminentment familiar.

L’elecció, que se celebrarà el 28 d’agost i eventualment el 4 de setembre, no és trivial, ja que les etiquetes polítiques no hi tenen espai. Malgrat una coloració de la UMP de la qual poden presumir les llistes Pastoureau i Ferrand, malgrat també l’aspecte “ciutadà” de la llista Disaro, aquesta elecció es basa en la capacitat dels programes i les insinuacions cap als els electors, en un municipi on l’esquerra, ben, minorritària, és superat pel Front Nacional, que va assolir un 29% dels vots en les eleccions regionals de 2010. A més, el 2008, les eleccions municipals regular van generar-hi un resultat a la primera ronda de 62,86% per Joëlle Ferrand, llavors presentada per la UMP.

Comparteix