2′

POLÍTICA

L’aigua de Roine al Sud i la comunicació fracassen en l’encontre Frêche-Montilla

Concebut per reblar el clau de la cooperació transfronterera, l’esmorzar que reunia aquest matí el president del Llenguadoc-Rosselló Georges Frêche i el president de Catalunya Sud José Montilla al molt simbòlic Castell Reial de Cotlliure, es resumeix en el fracàs del projecte «Aqua Domitia», les obres del qual començaran el gener de 2009. En efecte, el Sr. Montilla ha reconegut al president llenguadocià que el transvasament de l’aigua del Roine cap a la Catalunya Sud «no encaixa en l’actual política d’aigua catalana» ja que la Generalitat de Catalunya ha optat, amb un rerefons de crisi, per desalinitzar aigua de mar. Durant aqueixa trobada sense sorpresa han estat tractats els eixos del reforç de les relacions Nord/Sud entre els quals el previsible TGV, la comunicació i la formació professional. Conclosa amb la creació d’una «comissió de control» que només es reunirà una vegada l’any, aquesta entrevista de veïnatge ha resultat ser una cita d’estrangers palesada per la necessitat d’una intèrpret, a l’hora europea, manifestant una torbadora distància cultural. Estranyament, en una entrevista provocadora al grup Midi Libre, Frêche afirma avui «Els Catalans són gent encantadora però sense pietat en matièria de negocis. S’ho prenen tot i no donen res».