Idioma
La Clau
Les drassanes Catana de Canet es beneficien d’un pla de salvaguarda
Idioma

Després del perill que ha pesat un any sencer sobre el seu personal nord-català, el constructor naval Poncin Yachts, la branca catalana del qual, Catana, emplea 150 persones a Canet, va veure acceptar divendres el seu pla de salvament pel tribunal de comerç de La Rochelle, prop de la seu de la societat. El grup, amb un deute de 25 milions d’euros dels quals 22 en relació amb els bancs, havia anticipat, fa un any, engegant un pla de reorganització industrial i posteriorment els bancs han acceptat d’esborrar 10 milions del deute, en el marc d’una redinamització que beneficia directament a les drassanes de Canet. L’encert d’aquest procediment de salvaguarda, iniciat el 30 de maig de 2008, no garanteix, però, els encàrre de vaixells per construir, ja que el context difícil en què es troba el sector nàutic s’hauria d’observat fins a 2011. Ara bé, Poncin Yachts, en la seua estratègia global, ha optat veritablement per reforçar la marca Catana. Anteriorment, el gener de 2003, l’empresa Catana, ja sotmesa als atzars del consum de catamarans de luxe, havia estat posada en redreçament judicial pel Tribunal de comerç de Perpignan, abans d’una sortida favorable acompanyada d’una recuperació de les comandes.

Comparteix