Idioma
La Clau
Girona té el rècord sud-català de la desocupació al 3er trimestre 2008
Idioma

Segons les xifres publicades dijous per l’Institut estatal de l’estadística espanyol l’atur a les comarques de girona, que inclouen Figueres, Girona i Puigcerdà, ha tornat a augmentat al tercer trimestre 2008 d’un 11% corresponent a 4200 persones més que al segon trimestre. La taxa d’atur s’hi presenta amb un 10,64% de la població activa, formant la taxa més forta de tota la Catalunya Sud, la dada més preocupant sent l’augment d’un 60% del nombre d’aturats en un any a conseqüència de la destrucció de llocs de treball que això implica a la zona. Al conjunt del territori sud-català la taxa, que està augmentant, assoleix el 8,95% mentre les regions de Girona i Tarragona són les dues que superen el 10%, el nivell més baix situant-se a les comarques de Lleida amb un 6,91% mentre que la capital Barcelona se situa en una mitjana d’un 8,67%. Globalment, aqueixes xifres són les pitjors des dels començaments de 2004 i podrien continuar empitjorant en el marc general de la crisi financera mundial que no permet excloure cap agreujament.

Comparteix