La Clau
Girona és la ciutat més rica de la seua província i Salt la més pobra

La vila de Girona és el municipi de la província amb el mateix nom amb la renda per habitant més alta, mentre que la seua veïna, Salt, té la més baixa, segons un plec de dades comunicat aquest dilluns. Concretament, l’any 2007, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), Girona se situava al capdavant de les de les localitats de més de 5000 habitants amb nivell de riquesa més alt. A nivell de xifres, la renda familiar bruta per cada habitant a la capital de la regió se situava en 19.200 euros anuals, al costat de la vila de Salt, amb 11.700 euros, que forma part de les tres grans ciutats sud-catalanes amb renda més baixa. En matèria de rècord, el municipi de Matadapera, de 5000 habitants, situat a la comarca del Vallès occidental, era el més ric el 2007. La ciutat, que es troba a la part interior de la província de Barcelona, tenia una renda per càpita de amb 31.000 euros, superior d’un 89,3% a la mitjana sud-catalana. També segons l’Idescat, en el període 2004-2007, la renda per cada sud-català va suposar un augment del 5,2%, fins arribar a 16.400 euros el 2007, corresponent a un 10,6% més que la mitjana espanyola. En aquesta situació de creixement, anterior a la crisi, va destacar com a principal ingrés de les persones el treball assalariat, amb un 59,8%. Les rendes procedents d’activitats empresarials van representar el 25,2% i els ingressos corresponent a prestacions socials van arribar al 15% del total.

Comparteix

Icona de pantalla completa