Idioma
La Clau
Espanya entreobre la porta de la competència ferroviària del transport de passatgers
Idioma

El ministeri de foment espanyol ha validat aquest dilluns 8 desembre una vuitena empresa de transport de passatgers amb tren que podrà eventualment competir amb la Renfe. En efecte, les empreses Ferrovial, ACS, Acciona, Comsa, Alsa, Interbús, Veloi Rail i Eco Rail, totes espanyoles, posseeixen el permís d’empresa ferroviària i el certificat de seguretat necessaris a la participació en el concurs públic que obrirà a una de sola empresa l’explotació de la línia Madrid – Valencia -Alicante – Cartagena -Almería.

Europa fixa límit al 2019

Mentre que el límit fixat per la Unió Europea per a la liberalització del sector és l’any 2019, el model de liberalització graduada espanyol romprà el monopoli de la Renfe només sobre aquesta línia, amb una sola empresa i per a una durada de 7 anys, abans d’obrir progressivament altres línies a la competència. Una novena empresa posseeix les autoritzacions necessàries, la poderosa SNCF francesa, de les quals s’ignoren per ara les intencions, sobre fons de remors d’entesa franco-alemanya, la francesa que s’atribuiria el transport europeu de passatgers, l’alemanya de mercaderies.

Comparteix