Idioma

El museu de Ceret ampliat havia d’obrir les portes aqueix estiu, però la Covid-19 ha alentit el calendari de les seves reformes, si bé la feina s’han reprès des de fa diverses setmanes. “Les dificultats de subministrament de materials han endarrerir la finalització de la sala de recepció”, detalla Hermeline Malherbe, presidenta del Consell d’Administració de l’Establiment Públic de Cooperació Cultural (EPCC) corresponent al museu, i presidenta del Consell departamental. dels Pirineus Orientals.

Tallers familiars cada dimecres

Per continuar la tasca de difusió cultural malgrat el tancament, a Facebook s’ofereix una temporada d’estiu fora de les parets. Aqueix enfocament educatiu per al públic general afecta la pintura i les seves principals tendències. Cada dimecres s’ofereix un taller de creació, que es realitza en família. Aquest programa també és disponible a la pàgina a les exposicions del museu www.museum-ceret-expo.com.

Comparteix