Billboard - Agència Catalana de Turisme - ACT - El Vendrell Dentsuaegis

Caça del singlar: Louis Imbern, picaire de 86 anys