Caça del singlar: Louis Imbern, picaire de 86 anys