Construcció de la casa ràdio-tele a Perpinyà · France 3