Pains, «Revolution», Mediator Perpinyà, 18 d'octubre 2018