Intervenció en un vehicle, Perpinyà, 3 de setembre 2015