Idioma

El segle XXI és el de l’augment de la calor, durant tot l’any, a molts països del món. Quins són els darrers escenaris climatològics per a Perpinyà? Publicat el 4 d’agost, un informe de l’AFP Interactive, basat en l’estudi dels registres de Météo France del 1976 fins ara, destaca que el nombre de dies amb ambient d’estiu, en què la temperatura superarà els 25 °, o sigui 86 dies actualment, augmentarà fins a 116 dies el 2050, un 35% més. El departament d’investigació de l’Agence France Presse calcula que la mitjana de 45 nits abrasadores a l’any, registrades des del 2000, augmentarà de mitjana a 77 en el mateix horitzó temporal, o fins i tot a 88 segons un “escenari pessimista”… és a dir dir gairebé el doble!

Tan sols 3 a 5 dies de gelades

Amb subjecció a un augment regular de les temperatures, Perpinyà patirà emissions de gasos d’efecte hivernacle en patir de 103 a 120 dies de calor extrema al voltant del termini del 2050. Les dades de Météo France permeten generar una comparació relativament optimista, segons la qual l’efecte hivernacle global de les emissions de gas no començaria pas a disminuir fins al voltant del 2050. En aquesta hipòtesi, les temperatures augmentaran fins a 2,2 ° a les zones baixes de Catalunya del Nord. En conseqüència, els dies de gelades, és a dir, 7 de mitjana el 1976 a Perpinyà, no més seran de 3 a 5 el 2050, arran d’una reducció del 29 al 67% segons els supòsits.

Tots aqueixos càlculs suggereixen una situació favorable a les necessitats de refrigeració artificial, en particular mitjançant aire condicionat. També permet preveure una evolució, aquest cop positiva, en l’arboricultura, per a la qual la caiguda de la temperatura en el moment del brot és una plaga centenària.

Nou comentari