POLÍTICA

Opencat condemna el "fantasma" transfronterer

El think thank de Perpinyà defensa la presa en compte de les diferències europees

© Opencat
© Opencat
Les polítiques "transfrontereres" franceses són gastades, segons el grup de reflexió Opencat, que predica un estrenyiment de l'eix Perpinyà-Figueres-Girona a través de la presa en compte de les diferències. El grup de reflexió esmenta l'alt nivell de cohesió dels EUA malgrat unes fiscalitats internes diferents, i defensa la identitat europea per vèncer els Pirineus.
El concepte «transfronterer» procedent del segle passat, està a les acaballes, segons una anàlisi publicada pel think tank Opencat, fundat el 2010. En aquesta intervenció de començament d'any, el cercle de reflexió presidit pel fisioterapeuta perpinyanenc Vincent Dumas reivindica un «abandó de l'enfocament transfronterer, que tendeixa reduir diferències incompressibles en lloc de construir amb aquestes». Aquesta afirmació, contrària a certes pràctiques vigents, és argumentada per una defensa de la Zona euro i d'un esbós de "normalització fiscal". Opencat promou així un "bloc Europa" que "pot existir sense ser uniformat", si bé les estratègies transfrontereres portades sota les latituds catalanes són sovint amalgamades a la defensa d'una identitat catalana comuna. El think tank considera que "les divisions entre Estats són punyents en matèria de legislació, jurídica i social, però també de duanes, de societats, de mitjans de comunicació i de llengües", tot atrevint a ressaltar "i ho poden continuar sent". Aparta la idea "d'uniformar el continent, fins i tot en matèria fiscal", en benefici d'una "flexibilitat de les relacions entre Estats" i d'una ciutadania europea comuna entre la Catalunya del Nord i la del Sud.

Fons europeus oposats a la realitat econòmica

Opencat, que porta un nom de bateig gens anodí, evoca una "tímida política transfronterera" que "existeix a Perpinyà, però no a Figueres". Comprovant una divergència de les percepcionsa banda i banda del massís de l'Albera, el grup de reflexió pretén assolir el "final d'un malentès" i la "desaparició del fantasma transfronterer", que considera "mantingut en vida per fons europeus (...) als quals els actors de l'economia a cavall dels territoris del nord i del sud no han atorgat mai cap crèdit".