SOCIETAT

SMI el 2015: Espanya 753, França 1.457, Alemanya 1.473 euros

Comparatiu dels SMI espanyol, francès i alemany © La Clau
Comparatiu dels SMI espanyol, francès i alemany © La Clau
L'1 de gener de 2015, el salari mínim espanyol confirmarà la seva forta disparitat amb els seus equivalents francès i alemany. Madrid realça el seu SMI a 753 euros i Berlín introdueix el seu a 1.473 euros.
El Diari oficial espanyol ha publicat el 27 de desembre un decret que fixa el Salari Mínim Interprofessional (SMI) a 753,35 euros per mes a partir de l'1 de gener de 2015, amb una base de 40 hores treballades per setmana. El llindar de la remuneració diària passarà així a 21,62 euros a conseqüència d'una alça del 0,5%, volguda pel govern de Mariano Rajoy per respondre a la millora general de l'economia. El Smic espanyol, congelat el 2012 i el 2014, es va aprofita una alça del 0,6% el 2013. Els sindicats espanyols, que reclamaven 725 euros en 2015 i 800 euros el 2016, no han assolit el seu objectiu.

A Alemanya, el salari mínim introduït aquest 1 de gener, després de ser aprovat al mes de juliol pel Bundestag, correspondrà a 1.473 euros brut per 40 hores de feina setmanal, o sigui 8,50 euros per hora. A França, l'Smic serà revalorat d'un 0,8% l'1 de gener de 2015, per atènyer 9,61 euros per l'hora, el que representa 1.457,52 euros amb una base de 35 hores. El salari mínim espanyol serà per tant inferior del 48,3% al francès i del 48,9% a l'alemany.