SOCIETAT

El jovent nord-català, més escàs i més pobre que el de la resta de l'estat

Perpinyà, carrer Louis Blanc, 2008
Perpinyà, carrer Louis Blanc, 2008
Escassegen, són més a l'atur que els altres i tenen baix nivell de formació. Els joves nord-catalans i més enllà els de la regió Llenguadoc-Rosselló gaudeixen de condicions de vida per sota la mitjana. Segons l'Observatori de la Joventut de la Regió la franja dels 15/29 anys forma a penes un 16,6% de la població de la Catalunya Nord mentre la mitjana  regional assoleix un 18,2%, entre els quals el 17% té una feina fixa, la mitjana francesa assolint el 21%. Aqueixes dades aclareixen la desigualtat territorial que pesa damunt la Regió especialment en la seua part catalana, encara que la concentració dels pols de formació i de feina a Montpeller i rodalia tendeixi a realçar les estadístiques globals. En el seu darre informe, fet públic aquesta setmana, l'Observatori regional destaca també una situació mediocre en matèria de salut, habitatge i formació segons l'exemple dels 16/19 anys que tenen una taxa d'escolarització del 79,8%, per sota la mitjana francesa, situada al 83,8%. D'això resulta una forma de precarietat social i un pas ràpid cap a la desocupació, en mitjana 3 anys després de l'accés a la primera feina per a 15% d'aqueixos, mentre la mitjana estatal és del 10,5%.