SOCIETAT

150.000 mainatges estrangers entren a escola a Catalunya Sud

Col·legi-Liceu Cap Norfeu de Roses, setembre de 2008
Col·legi-Liceu Cap Norfeu de Roses, setembre de 2008
1.180.460 alumnes, 3% més que el 2007, han tornat a escola avui a Catalunya Sud. Les dades més espectaculars de la reentrada són el nombre de 83.258 mainatges de 0 a 3 anys escolaritzats, gairebé el doble de 1999, arran d’un increment de natalitat. En total, un 63,4% de l’alumnat estudiarà enguany en el sistema educatiu públics i la resta en escoles privades, segons la Generalitat de Catalunya. El nombre d’alumnes estrangers, a l‘alça des dels darrers anys 1990, és enguany de 150.000, corresponent al 13,5% del total. La majoria procedeixen d’Amèrica Central i del Sud, el segon grup sent els magribins, amb un 25,8%. A tall de novetats, en el marc de la Llei Educativa de Catalunya el batxillerat tindrà ara més flexibilitat per tal que els estudiants puguin triar llur destí professional i s’engeguen els primers « Espais de Benvinguda » a les ciutats de Vic i Reus destinats a afavorir la integració dels mainatges estrangers, que passaran un temps d’aprenentatge de la llengua catalana i de les realitats culturals del país abans d’ingressar en el sistema clàssic.