ECONOMIA

El Pacte de competitivitat estatal arriba a la Catalunya del Nord

Per primera vegada, la prefectura de Perpinyà parla de "quotes de mercat"

René Bibal, prefecte de la Catalunya del Nord / DR
René Bibal, prefecte de la Catalunya del Nord / DR
El gir cap a la competitivitat iniciat pel govern de Jean-Marc Ayrault es tradueix a la Catalunya del Nord a través d'una sol·licitud expressa de la prefectura amb 100 caps d'empreses importants. Aquests dirigents són convidats a "contractar, a invertir" , a  fer créixer les seves "capacitats d’iniciativa" i les seves "quotes de mercat", aprofitant el crèdit d’impost per a la competitivitat i l'ocupació laboral.
La posada en marxa del "Pacte estatal per al creixement, la competitivitat i l'ocupació laboral", presentat el novembre de 2012 pel govern de Jean-Marc Ayrault segons l'informe del Comissari General per a la Inversió, Louis Gallois, arriba a la Catalunya del Nord. En una carta oberta als caps d’empreses, comunicada el 5 d’abril, la prefectura de Perpinyà insisteix, entre 35 mesures proposades "en el context econòmic difícil que coneixem", sobre el crèdit d’impost per a la competitivitat i l’ocupació (CICE). Fent de relleu a l'estratègia liberal de l'Estat, preocupat per adaptar-se a les exigències europees i mundials, els serveis de l'Estat a la Catalunya del Nord s'adrecen a un centenar de grans empresaris del territori, indicant-los que el dit crèdit "permet un alleugeriment dels costos de les empreses que corresponen a un 4% dels salaris bruts per a tots els llocs de treball de la seva empresa que corresponen a una remuneració inferior a 2,5 vegades el salari mínim interprofessional, a partir de l'1 de gener de 2013 i a alçada d'un 6%, a partir de l'1 de gener de 2014". També es destaca la implementació d'un "prefinançament bancari" per a les molt petites i mitjanes empreses, que es poden beneficiar d'aquesta ajuda "immediatament".

S'incita els patrons al compromís laboral

De cara a un mercat laboral que presenta prop d’un 15% d’atur a la Catalunya del Nord, la prefectura anima directament els caps d’empreses d’envergadura suficient a adoptar les mesures d’un pacte "destinat a ajudar-lo a contractar, a invertir o a augmentar les seves capacitats d’iniciativa i les seves quotes de mercat". Una pàgina web específica és posada a la seva disposició i la Direcció departamental de les finances públiques està preparada per informar els voluntaris.