MEDI AMBIENT

A l'estat espanyol, les eòliques superen les nuclears

Els "molins" confirmen el seu paper de primera font energètica

Parc eòlic de la Serra de Rubió, comarca de l'Anoia, Catalunya del Sud © Generalitat de Catalunya
Parc eòlic de la Serra de Rubió, comarca de l'Anoia, Catalunya del Sud © Generalitat de Catalunya
L'energia nuclear està a punt de convertir-se definitivament en font minoritària a l'estat espanyol, on la producció d'electricitat proveïda pels aerogeneradors haurà representat 6,2 gigawatts/hora el 31 de gener, contra 4,8 gigawatts/hora procedents de l'urani. Aquesta bàscula, endevinada des de 2010, és assenyalada per la xarxa d'empresaris del sector eòlic espanyol.
El creixement de l'energia eòlica a l'estat espanyol, font energètica que va superar la producció d'origen nuclear per primera vegada el 2010, es confirma el 2013. Segons una sèrie estadística comunicada el 30 de gener per l'Associació Empresarial Eòlica (AEE), d'acord amb la Xarxa d'Electricitat d'Espanya (REE), els aeromotors repartits pel conjunt del territori han produït més energia que el parc de centrals nuclears, durant 17 dies situats entre l'1 i el 28 de gener. En la integritat d'aquest mateix mes, el total de la producció hauria d'assolir 6.236 gigavats/hora, en una tendència que deixa preveure un any 2013 de consagració per a l'energia dolça la més ben introduïda a l'estat espanyol, davant els procediments fotovoltaics. Lluny darrere, l'electricitat nuclear espanyola haurà representat 4.794 gigavats/hora durant aquest mes de gener.

A la Catalunya del Sud, el principal parc de producció d'energia eòlica és el Serra de Rubió, muntanya situada a la comarca de l'Anoia, al sud de la província de Barcelona. Aquesta zona oberta el 2005 alimenta actualment l'equivalent de 50.000 llars a través de 50 aparells que produeixen una acumulació de 75 megavats d'electricitat.