ECONOMIA

La Catalunya Sud és menys funcionària que Espanya

Hospital Josep Trueta de Girona
Hospital Josep Trueta de Girona

Amb un sector públic que representa el 3,9% de la població la Catalunya Sud consta entre les comunitats autònomes espanyoles que tenen menys funcionaris. El nombre d'empleats de la funció pública és d'un funcionari per a 25,6 ciutadans mentre la mitjana espanyola és de 17,7 i la francesa arriba a 12. Aqueixa taxa, entre les més baixes d'Europa, pot ser preocupant tenint en compte que l'estat espanyol és gairebé absent a Catalunya Sud a conseqüència de l'alta autonomia del territori, on hi ha un funcionari estatal per a 237 habitants mentre la veïna comunitat d'Aragó en té un per a 55 habitants. En la configuració actual en la que el govern català té competència exclusiva en matèria d'educació i salut aquesta manca de personal públic assenyala una feblesa d'aqueixos dos sectors fonamentals. Aquesta situació s'ha de relacionar amb dos elements importants com són la desigualtat fiscal soferta per Catalunya cara a l'Estat Espanyol, que no permet al govern català compensar completament la seua autonomia, i les opcions d'esquerra com de dreta d'un model liberal amb un dinamisme econòmic que continua sent extraordinari.