ECONOMIA

El salvament agrícola comença a l'Aglí-Fenolleda

Vinyer i cotiu a Sant Pau de Fenollet, 2007
Vinyer i cotiu a Sant Pau de Fenollet, 2007


La comunitat Aglí i Fenolleda anuncia un pla de preservació de les seues superfícies agrícoles enfront del risc d'arrencaments massius del vinyer. En un context de crisi degut bàsicament a la competència internacional i malgrat els esforços dels productors respecte a la qualitat del planter nou, unes noves campanyes d'arrencaments, que trastornen l'economia i els paisatges, s'han programat en aquesta zona, al Nord de Catalunya Nord. Davant del drama els 18 municipis es mobilitzen en un pla de 3 anys de gestió dels arrencaments i de reconquesta dels cotius vitícoles recolzat pels finançaments europeus, regionals i departamentals. Aquest pla portat per la SAFER consisteix a entrar en contacte amb els propietaris que preveuen arrencar definitivament llurs vinyes per trobar un cessionari, o bé per a la vinya, o bé per a una orientació cap a l'olivera fins el roure tofoner. Aqueixa iniciativa, que ha de preservar al màxim el potencial agrícola de la comarca de la Fenolleda, potser mestre del seu futur econòmic, planteja la pregunta d'una acció semblant a nivell nord-català ja que la pressió del predial bastit sobre l'agricultura s'arriba a fer de vegades insostenible. L'objectiu fixat pel pla és el salvament d'unes 90 ha en 3 anys.

.