Revista

El sexe continua sent una llibertat?

De l'austeritat dels nostres avis als consells íntims recomanats per les revistes, de l'alliberament sexual dels 60's a la seua explosió a Internet passant per la publicitat, el sexe arriba fins a la gent que no s'hi aproparia pas. Addicte, col·lectiu, voyeur o solitari, porno o suggestiu, és ara un dels nostres darrers vincles amb el món animal, que caldria preservar en una època de racionalització tecnològica i de regulació administrativa de l'existència humana ? Amb el refugi d'unes llibertats modernes eixamplades en un sistema binari hetero / homosexual, el cul s'ha alliberat de l'obligació social? Com que ens connecta al futur, com que abunda en paraules, en imatges, en negoci, i un es pregunta com acabarà tot plegat, La Clau es fica en el tema.