SOCIETAT

Catalunya Sud suprimirà les seues 4 províncies espanyoles

Nova divisió territorial de Catalunya Sud en 7 vegueries
Nova divisió territorial de Catalunya Sud en 7 vegueries
La redistribució regional de la Catalunya Sud és en marxa, amb una preocupació per adaptar els territoris a les noves exigències del país, que inclou ara 7,3 milions d'habitants. Aqueixa evolució prevista en el nou estatut d'autonomia del 2006 indueix 3 divisions territorials: el municipi, la comarca i la vegueria, que substituirà la província, creada pel Regne d'Espanya. Així, les províncies de Girona, Barcelona, Tarragona i Lleida, desapareixeran en benefici de les vegueries, suprimides a Catalunya Sud el 1716 i a Catalunya Nord el 1790, després de la Revolució Francesa. Aqueixos territoris, de superfície comparable als departaments francesos, arribaran al nombre de 7. Aquest canvi, després d'alguns ajustos i litigis, significa un singular retorn cap a una organització a la vegada moderna i tradicional. Els serveis del govern català de la Generalitat seran repartits aquest nou esquema, en una òptica de reforç de la proximitat sota un control moderat de Barcelona. El govern espanyol i el govern català han d'accelerar el procés de creació a la reentrada.