SOCIETAT

Catalunya Nord treu els pitjors resultats del batxillerat 2008

Liceu Maillol, Perpinyà-Nord
Liceu Maillol, Perpinyà-Nord
Quin valor s'escauria donar a la promoció 2008 del batxillerat? Aquesta pregunta arriba després de la publicació dels resultats de l'Acadèmia de Montpeller, que inclou la Catalunya nord. Les dades fan constar un encert del 82,3% entre els alumnes de la Regió Llenguadoc-Rosselló, o sigui un 1% més en relació amb el 2007. Aquesta taxa que sembla elevada malgrat un any escolar ritmat des de l'inici per uns moviments de vaga i acabat amb un tercer trimestre encongit pels bloqueigs d'instituts, palesa una prestació catalana mediocre. En efecte, un 81% dels candidats de la Catalunya Nord han assolit el sèsam que obre les portes dels estudis superiors. Aqueixos alumnes darrers de la fila són 2869 en un total de 3541, repartits entre els centres d'ensenyament públics i privats de Perpinyà,Canet, Ceret, Prada fins Fontromeu. Al revés, la Lozère, departament del Massís Central, presenta un èxit del 87,4%. Per damunt d'una senzilla ullada estadística, aqueixes dades no ofereixen tot el suc sense una consideració general que contempli el valor real del diploma.