ECONOMIA

El blat afavoreix l'agricultura de l'Empordà

L'agricultura es porta bé a les comarques de Girona gràcies als cereals, essencialment blat i ordi, plantats en 35.828 hectàrees, corresponent a un 10% més que el 2007. La collita 2008 es presenta bé ja que l'afavoreixen el risc de sequera que afecta el blat de moro i l'alça del preu dels cereals. Malgrat la fred, la tramuntana del mes de març i les pluges abundants, els agricultors de la zona són satisfets ja que preveuen un rendiment de 4 a 5 tones per a cada hectàrea i cobraran un 20% suplementaris per a cada quilo de cereals respecte al 2007, amb la certesa de desfer-se dels estocs. Per pal·liar l'alça del preu dels adobs químics, els dinàmics pagesos gironins recorren als adobs naturals, purins o compostos domèstics. Paral·lelament a Catalunya Nord el conreu del blat, significatiu fins al segle XX, torna molt tímidament a la conca d'Elna i a les rodalies de Perpinyà com a compensació del dèficit de rendibilitat de la vinya.