SOCIETAT

Descobreixen més sepultures, a Corbera

Després del descobriment, fet públic el 10 de juny, de dues necròpolis de 350 tombes antigues al terme de Sant Esteve (Rosselló), durant les obres de la variant oest de Perpinyà, una nova zona d'excavacions, més recent, és assenyalada al municipi de Corbera. Les cinquanta tombes d'un cementiri medieval adjacent a l'església de Sant Julià de Vallventosa formen l'últim trofeu del Pol Arqueològic Departamental de Catalunya Nord, que està sondejant les ruïnes de l'església per localitzar-ne la nau primitiva, esmentada al segle X. Les sepultures, descobertes a dues trinxeres obertes el 2001, lliuraran llurs secrets després de l'anàlisi de les troballes entre les quals consten difunts disposats en caixes imponents d'esquist massiu, tancades amb lloses planeres. Les sepultures, datades dels segles XI i XIII, contenen una gran proporció de mainatges per majoria enterrats sota basteres de lloses d'esquist amb forma de teulada, habituals en l'època romana, però fins ara desconegudes per a l'Edat Mitjana. Òbviament l'estudi actual revela el gran potencial nord-català en matèria de jaciments històrics.