Revista

Els anys 10, una nova Renaixença?

El primer decenni del nou mil·leni ha iniciat l'esboldregament de totes les nostres representacions. Obert amb els atemptats de l'11S i acabat amb l'apocalipsi econòmica i ecològica, haurà estat també el toc de desesperança màxima, social i moral, de la Catalunya del nord, que mai no havia tocat fons d'aquesta manera en la Història. La caiguda és profunda i el canvi és ineluctable. Són condicions de renaixement i de ganes de tornar a començar, ja que contràriament a la filosofia admesa de manera més comuna, el buit genera creacions noves i creences noves, noves veritats. Així, els 10's podrien ser el període en què la generació X i Y acabaria cobrant l'herència dels fills del segle XX, el poder de pensar i d'actuar, desfeta de la trampa memorial. Podrien ser aquest decenni durant el qual els comportaments individuals i col·lectius tindrien l'oportunitat de canviar, segons noves representacions del món. Podrien finalment ser aquest referent històric durant el qual la Catalunya del nord tornaria a creure en si mateixa sense complexos, seguint l'exemple dels seus 22 guerrers de l'USAP, el juny de 2009. Anys 10, el Renaixement?