ECONOMIA

Inauguren un nou laboratori genome a la Universitat de Perpinyà

S'eixampla el centre d'estudis de l'ADN de les plantes

Nascut d'un antic laboratori de fisiologia vegetal obert el 1966, el Laboratori Genome i Desenvolupament de les Plantes de la Universitat de Perpinyà té estructura nova, amb una superfície de 1650 m2, superior als 1200 m2 que tenia fins ara, formada majoritàtiament per un edifici nou. Aqueix laboratori de punta, dirigit pel professor Manuel Echeverria, es dedica a l'estudi avançat dels genomes i llur regulació per tal d'identificar els gens que controlen el desenvolupament de plantes i llur adaptació al medi ambient, incloent una especialització amb l'arròs, oberta des de fa molts anys pels investigadors. Aquesta realització, que la regió de Llenguadoc-Rosselló ha recolzat amb 1,4 milions, l'Estat amb 1,2 milions, la vila de Perpinyà i la Comunitat d'Aglomeració de Perpinyà Méditerraani amb 150.000 euros i el CNRS amb 228.000 euros, és inaugurada amb la presència de Joan Benkhelil, President de la Universitat, Michel Delseny, director de recerca del CNRS, membre de l'Acadèmia de Ciències, així com, entre altres personalitats, Sacha Kallenbach, Responsable de Recerca i Tecnologia, i representant de l'Estat.