Revista

Ens podem escapar de les drogues?

Tothom té la seua dosi i el seu trip! Cànnabis, alcohol i medicaments ja vagaven per ciutats i pobles, i vet aquí que la cocaïna i l'èxtasi progressen, que tornen els cavalls i que Amy Winehouse rehabilita el model de la xutada notòria. La nostra civilització es droga, la llei francesa del 5 de març de 2007 respon amb una «resposta penal sanitària o pedagògica» i la llei britànica de 2008 reordena el cànnabis en droga. L'Observatori Francès de les Drogues revela que un jove de 17 anys de cada dos fuma cànnabis, tres cops més potent que el 1995... L'alcohol jove es torna embriaguesa exprés, i tota la família es pot dedicar als antidepressius. Catàstrofe o instint col·lectiu? Si la salut és un objectiu polític, el segle XXI serà drogat, o no serà?