Revista

Quina Europa el 2040?

Europa, creada amb 6 estats el 1957, fins arribar a 27 el 2007, és una realitat tan invisible com les nacions però ben real en matèria legislativa, econòmica, política o informativa. De cara a la redefinició dels grans blocs eco-identitaris del planeta, diverses Europes són possibles... A 29, a 32? Amb quin denominador comú? A les regions limítrofes, on existeix més "l'efecte frontera", els ciutadans toquen més Europa? Aqueixos fronterers, com ara els catalans del nord, que acumulaven retards en una França encara força centralitzada, ara semblen ser capdavanters. Per això La Clau s'interessa pel trastorn silenciós que ens envolta, imaginant els guions d'un vell continent que s'ha d'inventar l'esdevenidor. Entre la ficció i la realitat.