Revista

La Clau per què?

Un nou mèdia a una xarxa internet a bastament ofegada per centenars de milers de publicacions? Sí, però volem fer sentir una veu diferent. Una més? la nostra s'autoimposa un estil, acurat i contundent, sobre un cossol territorial sòlid. La Clau, engedada ara el 2006 per professionals de la pressa envoltats per un equip de redactors selectes, vol fomentar l'emergència d'una veu catalana cap a l'universal a l'abast de tots els esperits sensibles tant al local com al global. Esteu-nos fidels!