Revista

Les identitats passades per l'escàner

Els nostres avantpassats no s'inquietaven pas per llurs identitats ja que aquestes eren presents per inducció a la societat. La globalització, però, amb una confrontació dels contrastos eixida de l'acceleració sobtada dels intercanvis, afavoreix el sobreeximent dels particularismes culturals, geogràfics, fins sexuals. Doncs les identitats que antany eren evidents s'han fet necessàries d'ençà que s'han fet fugisseres? D'on surt el nostre menester de definició? La Clau mira de situar-se en la selva de les pertinences...