Revista

Europa: qui s’atreveix a trencar les fronteres?

El tractat de Maastricht (1992), els acords de Schengen (1994), el Tractat de Niça (2001) i la creació de l’euro (2002) havien de propiciar l’esborrament de les fronteres. Segons l’exemple de Catalunya, però, la política "transfrontera" no és més que un reconeixement de la frontera entre el nord i el sud. Si la construcció europea haurà de desfer-se les velles tendències tancades dels seus territoris històrics, ja hi ha àmbits en què la frontera no existeix. La Clau els explora.