Revista

Per ser qualcú, faig vacances!

Els "congets" del 1936 han donat pas a vacances estereotipades: destinacions tòpiques i estades culturals light per a exploradors amb look típic de Décathlon... Vergonya tinguin els qui s'estan a casa! Entre plaer i diktat social, les vacances, fins i tot cagades, són un valor refugi fiable. Seran una forma moderna de la tortura? A les terres catalanes del nord, on les vacances dels altres proporcionen feina i galera global, la clau estassa el tema abans de l'incendi estiuenc.