Revista

Què es pot fer després de la vinya?

El vi del sud francès és infeliç arran de la frenada del consum eixida de la llei Evin del 1991, la competència del nou món, els preu massacrats per LIDL i la preferència històrica atorgada a Bordeus... Tanmateix quan la qualitat de les finques fora de les cooperatives s'exporta pet tot el planeta, l'èxtasi conviu amb la misèria. En el fons, quin és el veritable problema dels vins del Rosselló i del Llenguadoc, que van guanyar un 4% de volum el 2006 ? Època cínica, paradoxa de les desigualtats... la clau afegeix elements a un dossier que ningú no sap resoldre