Revista

A Perpinyà, Visat per al negoci de la misèria?

Del 1989 ençà Perpinyà acull el festival de fotoperiodisme "Visat per a la imatge": tota la misèria del món s'exposa sota els nostres ulls espaventats. Però el compromís ètic i les denúncies vibrants amb la mà al pit gairebé fan oblidar que ragen els dòlars... El business mediàtic regna entre els patrocinis i els contractes d'exclusiva. En aquesta gran missa corporatista de discursos lenitius i convinguts els redactors de La Clau s'atreveixen a la impertinència. Un políticament incorrecte conforme amb la fórmula "endinsar la ploma allà on fa mal" d’Albert Londres