Revista

La reentrada escolar 2007 és una angoixa?

Els mitjans de l’escola superen rècords a l’estat francès, i el fracàs escolar també ! Segons l’informe de l’Alt Consell de l’Educació lliurat a Nicolas Sarkozy el 27 d’agost 2007, "4 de cada 10 alumnes surten de la classe de CM2 amb llacunes greus". Què en pensen els pares ? Sovint són ells qui pateixen més cara a una escola amb la qual ja no s’idendifiquen, entre la riuada de les marques i la superpotència de les marques. Entre el destret ordinari i les inquietuds societals, La Clau fa reentrada