Revista

Cal subvencionar la Culture ?

Mao Zedong havia avisat : "És perjudicial al desenvolupament de l'Art i de la ciència d'imposar per mesures administratives un estil particular d'Art o una escola de pensament excloent-ne una altra". Al moment que la Fira Internacional d'Art Contemporani de París celebra l'espellida dels nous talents, cal fer-se a l'evidència : a França, el Cultural és polític. Els ministres Malraux, Jack Lang i següents, han mort la contracultura a còpia de subvencions ?