Revista

Què cal fer amb el maig 1968?

40 anys després, la revolució de 1968, que va sacsejar Praga, París, Roma o Chicago, continua com a referent francès... Ho expliquen la creixent esperança de vida dels seus actors i l'avaria d'idees d'una França, immersa en un món obert, que torna a difondre el passat? Per què el 1968, com el 1789, és ara sagrat? Si la generació Viagra té el monopoli de la joventut sense copsar més la realitat, el programari del 68, simpàtic llavors, és ara perillós per als verdaders joves, de cara a dificultats diferents