Revista

La crisi revela la França del mig?

Perpinyà, carrer gran de la Ral, 2008
Perpinyà, carrer gran de la Ral, 2008
La crisi actual genera tensions en les relacions socials, sobretot perquè la resposta política afecta primer les institucions i els institucionals: el ciutadà mitjà pateix opcions que el superen. La crisi, agreujada per la globalització del comerç, ha nascut de la fallida d'una obscur estament financer US que ha provocat la dels bancs i de les grans companyies d'assegurances, abans de crear el pànic dels mercats financers i immobiliaris, en un contagi que ha arribat a Europa i Àsia. Aqueixa crisi, major en les zones amb molta ocupació laboral, cobra un caire particular en una zona prèviament devastada econòmicament, com és la Catalunya del nord. Entre la "França d'amunt" i la "França d'avall", La Clau dibuixa els contorns del present i intenta guions per demà.