SOCIETAT

L’essencial a conèixer sobre les colònies d’estiu

Una fórmula satisfactòria per a mainatges i adolescents

© Education France
© Education France

Les colònies d'estiu estan destinades a mainatges i adolescents. Aprenen a viure en comunitat respectant els altres.

L'educació és un camp molt ampli. No només passa en els entorns educatius tradicionals. Per exemple, és possible que els alumnes siguin educats a les colònies d'estiu. Són viatges on els participants poden aprendre sobre ells mateixos. També hi adquireixen més coneixements. Què has de saber sobre les colònies d'estiu? En parlarem més en el cos d'aquest assaig.


Què és un casal d'estiu?

Encara anomenat col·lectiu d'acollida de menors, el casal d'estiu és una estada creada tant per a infants com per a adolescents. Les persones que poden participar han de tenir entre set i divuit anys. Les colònies s'organitzen i es fan més sovint durant les vacances escolars. De vegades té lloc durant el temps lliure educatiu.

Durant aquesta estada, els participants tenen l'oportunitat de practicar diverses activitats de lleure. Aquests també poden ser educatius, científics, culturals o esportius. Aquestes activitats implementades varien en funció del tipus de colònia que s'hagi escollit. Avui n'hi ha molts i cadascun ofereix una varietat de temàtiques i activitats.

Aquests camps estan molt regulats per la llei francesa. Aquest és el motiu pel qual s'han de declarar les estructures d'acollida. A més, la seva existència està subjecta a criteris i estàndards molt concrets.

Quins són els diferents tipus de casals d'estiu?

Hi ha estades fixes que tenen lloc tant en estructures dures com en tendals. A més, es pot proposar el casal d'estiu temàtic. També es fa referència amb el terme estada multiactivitat. Les colònies itinerants, els campaments escoltes així com les estades fora del territori francès també formen part de les múltiples variants de colònies d'estiu.

Actualment hi ha grups de menors que es poden classificar segons l'existència del servei d'allotjament. Així, se sap que alguns l'ofereixen mentre que altres no. Entre les colònies amb allotjament, tens:

L'estada de vacances
La curta estada
L'estada concreta
L'estada artística i cultural
L'estada de vacances amb una família d'acollida dedicada
Quan el casal d'estiu no ofereix allotjament, es pot parlar de:

L'escoltisme
Hospitalitat d'oci
Acollida juvenil
Com triar un casal d'estiu per a un nen?

A l'hora d'escollir un casal d'estiu per a un nen, és important tenir en compte l'edat, les preferències i el pla educatiu del casal. A més, es recomana triar un casal d'estiu amb una ubicació geogràfica avantatjosa. També prioritzeu la qualitat de la zona de recepció que trieu.

En definitiva, un casal d'estiu és una estada durant la qual els participants poden practicar activitats lúdiques. Hi ha diversos tipus de grups d'acollida per a menors. Per triar-ne un per al teu fill, cal tenir en compte la seva edat, preferències i molts altres criteris.

Laura Pardineille