CULTURA

Europa injecta 8 milions en el Teatre de l'Arxipèlag de Perpinyà

Projecció virtual del Teatre de l'Arxipèlag de Perpinyà (imatge Vila de Perpinyà)
Projecció virtual del Teatre de l'Arxipèlag de Perpinyà (imatge Vila de Perpinyà)
Després de l'incident del no-allistament del seu director Salvador Garcia, revelat el 5 de desembre, el Teatre de l'Arxipèlag de Perpinyà recupera el somriure. En efecte, Europa injectarà 8 milions d'euros en l'«Escena Catalana Transfronterera» inherent a aquesta realització, la més gran del gènere a Catalunya Nord, segons una decisió oficialitzada dijous a Jaca, a la regió espanyola de l'Aragó, on es va reunir la Comunitat de Treball del Pirineu. Un projecte presentat conjuntament per les viles de Perpinyà i Salt, al pla de Girona, recolzat per l'Estat i el govern català, contempla d'aquesta manera un «centre català i euro-mediterrani de creació i difusió» al qual Europa proveirà 8.279.845 euros, dels quals 4.214.845 euros es concediran a la vila de Perpinyà, al seu espectacle viu i a les obres actuals que «es van portant amb llur ritme a les ribes del riu Tet». El Teatre de l'Arxipèlag, criticat per l'oposició municipal, serà acabat el juny de 2011 i obrirà a la tardor del mateix any. La col·laboració amb Salt, dinàmica ciutat de 28.000 habitants, donarà una programació en català, francès i castellà, segons un comunicat de la Vila de Perpinyà amb data d'ahir. Aquesta realització s'ha confiat a Salvador Sunyer, el director de l'ambiciós festival «Temporada Alta» de Girona.