POLÍTICA

“Acollir els migrants amb dignitat i respectar-los”

Nota de premsa del Reagrupamernt Ciutadà i Polític dels Pirineus Orientals

© RCP 66
© RCP 66

Comunicat del Reagrupament Ciutadà i Polític dels Pirineus Orientals

RCP 66 Conference Migrations: acollir els immigrants amb dignitat i respectar-los.


Nota de premsa del Míting Ciutadà i Polític dels Pirineus Orientals, Perpinyà, 23 de febrer de 2021.

L’RCP 66 (Reagrupament Ciutadà i Polític dels Pirineus Orientals), després dels Assessos Departamentals sobre Migracions celebrats en diverses sessions digitals i dirigits per Mickaël Idrac, investigador en sociologia de les migracions associat al CEPED Paris Descartes (Centre de Desenvolupament i Població) i afiliat a l’Institut de Migracions Convergències, coamfitrió del fulletó temàtic de La France Insoumise, reafirma l’imperatiu d’acollir dignament els migrants i de respectar-los.

A Europa, el 2020 va ser l’any de la pressa cap a la criminalització de la immigració, que es va reflectir sobretot en l’ús incrementat de la detenció de migrants, inclosos els menors. La proposta de modificació de la Directiva de devolució, per a la qual es van presentar moltes esmenes a Brussel·les, va en aquesta direcció. Però no ens enganyen.

Quan la Unió Europea afecta a jugar una carta humanista i es planteja reformar l’abjecte acord de Dublín que posa una responsabilitat desmesurada en els punts d’entrada a la UE, a saber, Grècia, Itàlia i Espanya, responem que el pacte migratori només el qüestiona parcialment convidant els estats membres a negociar entre ells. Sabem per experiència que és una pèrdua de temps! Els objectius del pacte, com els de la directiva, són clars: consideren la deportació fora de les fronteres d’Europa com la forma més eficaç de governar els fluxos migratoris. Aquesta no és la nostra opinió ...

RCP 66 té més ganes que mai de reafirmar el seu compromís amb el dret internacional i el seu respecte a les nostres fronteres. Si la migració de la població és un pretext per a l’extrema dreta, també és una construcció mediàtica, ateses les estadístiques sobre les poblacions afectades.

Mitjançant la qüestió d’aquestes migracions de població, és possible llegir o desxifrar un projecte social. El que elaborem, articulat al voltant de la necessitat de permetre a tothom viure i treballar al seu país, presta la major atenció al respecte del dret d’asil, a la seva aplicació i a la promoció d’una acollida digna.

Nota als lectors:
Això és el contingut copiat-enganxat de la nota de premsa del seu emissor, que n’assumeix la plena responsabilitat. No obstant, l’hem verificat, el que pot generar un retard d’edició d’algunes hores o dies.

Enviar una nota de premsa

Laura Pardineille