ECONOMIA

La xocolata Cémoi contracta 40 persones a Perpinyà

El 2020 s’hi van crear 69 llocs de treball

© Tamas Pap
© Tamas Pap

Cemoi Perpinyà contracta enguany 40 persones, des del màrqueting fins a la logística.

La fàbrica de xocolata Cemoi de Perpinyà desplega discretament una política de contractació constant. Des de la seva seu central al País Català, l’empresa que és en venda continua desenvolupant-se a França i a l’estranger. Reunint una desena de centres industrials a França, va reclutar 69 persones el 2020. Aquest any s’hauran d’omplir al voltant de 40 llocs de treball en contractes de CDD, CDI i treball-estudi, concretament a la seu central.


La investigació i el desenvolupament (R + D), les vendes, el màrqueting, les finances, els recursos humans, la supervisió de la producció, la logística, el manteniment i la qualitat es refereixen als perfils júnior i sènior.
Contacte: [email protected]

Grégory Prujà