ECONOMIA

Girona s'ofereix quatre estacions, de les quals dues per al TGV

Actual estació de Girona, 2008
Actual estació de Girona, 2008
La revolució del TGV és en marxa de Girona, segons un Pla Director presentat ahir pel govern català. En els anys vinents l'aglomeració tindrà quatre estacions de les quals una es construïrà a prop de l'aeroport de la ciutat-centre, i una altra a la seua actual estació de mercaderies. Aquest nou esquema director té per vocació la remodelació total de la mobilitat de demà, a través de la conversió del tren actual en metro urbà i, en annex, la transformació en via de 2X2 carrils de la carretera nacional entre La Jonquera i Girona. Aqueix important pla, definitivament validat a finals de 2009 per la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya després de concertacions, preveu la preservació dels llocs protegits per la normativa «Natura 2000» i el domini de l'urbanisme, tot afavorint l'expansió econòmica. Així, part de la zona industrial de la ciutat de Banyoles, a l'oest de Girona, serà residencial. Aquest projecte d'envergadura major pretén afavorir el desenvolupament local i regional tot preparant Girona i rodalies a una connexió immediata amb Perpinyà i Barcelona des que entrarà en servei la Línia d'Alta Velocitat.