SOCIETAT

Mor un fumador cada hora a Catalunya Sud

Dues persones no fumadores moren cada dia a Catalunya Sud per malalties provocades per una exposició continuada al fum del tabac, correspondent a unes 700 a 800 defuncions anuals entre la població d'aquests fumadors passius. Simultàniament cada any moren 9.000 persones fumadores a Catalunya Sud per malalties provocades pel tabac, o sigui una persona cada hora. Aqueixes dades preoccupants plegades per la Generalitat de Catalunya són a l’arrel d’una campanya d’informació mediàtica iniciada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, amb l’eslògan “El fum és fatal”. La campanya descriu el tabac com a producte format per 4.000 components dels quals almenys 43 poden causar càncer. A Catalunya Sud, el nombre de fumadors morts cada any supera els 400 registrats en accidents de trànsit, els 370 per suïcidi i els 150 per la malaltia de la Sida. El govern català indica que un de cada tres sud-catalans adults és fumador, motiu per engegar aquesta campanya de sensibilització, amb aspecte publicitari, visible fins al 30 de desembre i amb un cost global de 1.200.000 euros.