ECONOMIA

El pàncrees artificial, una primícia francesa a l’hospital de Perpinyà

Un enginyós procés, que aviat s’aprovarà i es comercialitzarà el 2021

© NCI
© NCI

Tres habitants dels Pirineus Orientals tenen un pàncrees artificial des de principis de mes: un primer francès a l’hospital de Perpinyà.

La primera operació quirúrgica francesa que consisteix a col·locar un pàncrees artificial a diversos pacients l’ha assolida el centre hospitalari de Perpinyà. Aqueix avenç afecta tres habitants de Catalunya del Nord que pateixen diabetis. L’hospital és el primer de l’estat a desenvolupar aquest sistema des de principis de mes. Els tres interessats, Isabelle, Bruno i Roger, han estat atesos pel departament d'endocrinologia, autor d'aquesta proesa mèdica.


El pàncrees artificial és una capsa intel·ligent externa amb un algorisme, col·locada a la pell. Aquest enginyós sistema, que funciona mitjançant Bluetooth, proporciona automàticament les dosis d’insulina necessàries per als pacients diabètics. L’equilibri glicèmic es millora gràcies a aquest avanç que es reserva actualment per als diabètics tipus 1. El sistema és en procés d’aprovació per l’Alta Autoritat per a la Salut. La venda d’aquest pàncrees artificial es generalitzarà el 2021.

Grégory Prujà